nama alternatif gambar
OSIS | Your Blog Description

Trending Template

Latest Post

MOVIE OSIS

Written By OSIS MATU on Senin, 22 Desember 2014 | 18.36

Inilah yang hanya bisa saya tampilkan,  belum seberapa n lagy tahap latihan...............

SEUNTAI KATA

Written By OSIS MATU on Jumat, 14 Februari 2014 | 02.54Brabo, 7 Februari 2014
Assalamu’alaikum  Warahmatullahi wabarakatuh……..

Puji syukur kita haturkan kepada illahi Rabbi, yang senantiasa telah melimpahkan Rahmat, Taufiq, serta hidayahnya kepada kita semua. Sholawat ma’a salam, Semoga tetap tercurahkan terhadap junjungan kita, Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, semoga kita termasuk orang-orang mu’min yang beruntung mendapatkan syafa’at beliau. AMIIIINN………
Tak sepenuhnya kehidupan itu berjalan sesuai apa yang kita harapkan, menjalani kehidupan dengan melewati segala rintangan  tak semudah  seperti kita membalikkan telapak tangan. Banyak cobaan yang sudah mananti kita, dan kita harus selalu siap melewati semua itu, entah itu dalam keadaan sudah siap ataupun belum siap sama sekali, karena kita tidak tahu kapan cobaan itu datang.
“INNALILLAHI WAINNAILAIHI ROJI’UN”. . . .,  kata yang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita, mengapa saya mengatakan demikian??? Karena abah saya pernah berkata: “musibah itu ada 2, yaitu: musibah baik dan musibah buruk”. Dapat saya simpulkan bahwa saya telah mendapatkan musibah baik yaitu Mendapat amanat untuk menjadi ketua umum. Menurut saya  mendapatkan musibah baik itu lebih berat daripada mendapatkan musibah buruk, Mengapa saya mengatakan amanat menjadi ketua umum tergolong sebagai musibah, karena itu juga bisa dikatakan mendapatkan ujian, karena di saat saya menjadi ketua umum pasti saya akan mendapatkan ujian itu, di antatranya: timbulnya rasa sombong pada diri sendiri, riya’, merasa dirinya paling benar, memutuskan pendapat sesuka hati sendiri tanpa dengan musyawarah mufakat, menggunakan jabatannya dengan se-enaknya sendiri, dan lain-lain.
                Naaahhhh………., hal seperti inilah yang saya takutkan, jika saya tidak bisa melewati ujian itu dengan baik berarti saya telah gagal dalam menjalani/melewati musibah itu.  Pasti kesombongan,riya’, dan lain-lain akan melekat pada diri saya. Mudah-mudahan saya bisa melewati ujian itu dengan baik dan tetap pada petunjuk serta Ridho-mu ya ALLAH. “ya allah yaa rabbi, jauhkanlah diri hambamu ini baik jasmani &rohani dari segala pengaruh buruk. Berikanlah selalu hambamu ini petunjuk serta ridho-mu ya rabb….. Teguhkanlah selalu keimanan dan ketaqwa’an hambamu ini dimanapun hamba menginjakkan kaki”.
                Saya ucapkan beribu-ribu terimakasih kepada seluruh siswa-siswi MA Tajul Ulum yang sudah mendukung, memberi  kesempatan dan mempercayai saya untuk memimpin organisasi OSIS, semoga dalam saya memimpin organisasi OSIS bisa berjalan dengan lancer sampai masa jabatan berakhir, dan apabila terdapat problem dalam  organisasi bisa di selesaikan dengan mudah dan diselesaikan secara mufakat , AMIIINNT…………..
                Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, semoga bisa memberikan manfa’at kepada kita semua.  , Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangannya Saya mohon ma’af sebesar-besarnya . kurang dan lebihnya saya mohon ma’af, wal afwa minkum…..
Wallahul muwwafiq ila aqwamitthariq sumassalamu’alaikum warahmatullahi wbarakatuh.

By: Isnan El-Badar

STRUKTUR OSIS PUTRI

Written By OSIS MATU on Sabtu, 08 Februari 2014 | 02.49Lampiran :        II
Nomor     :        A-1.1/009/02/MATU/B/XI/2013
Peralihan :

PENGURUS ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH
MA TAJUL ULUM
BRABO TANGGUNGHARJO GROBOGAN
Tahun Pelajaran 2013/2014
PUTRI

Ketua umum   :  Isnan Badarudin Kamal (XI MAK)
Ketua                 :  Maslakatun Naimah (XI IPA)
Sekertaris         :  Dina Mustafida (XI IPA)
Bendahara       :  Siti Hanik Afifah (XI IPS)
Koordinator Bidang
1.   Bidang Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
          Kabid        :  Eki Wijayanti (XI IPA)
          Anggota   :  Zaidatun Nikmah (XI IPA)

2.   Bidang Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
          Kabid        :  Umi Kholifah (XI IPA)
          Anggota   :  Biduha Rohmatana (XI BHS)

3.   Bidang Presepsi dan Daya Kreasi Seni
Kabid        :  Dilla Nikmatin Fadliyah (XI IPA)
Anggota   :  Ida Laili Lutfiyyah (XI MAK)
                      Milatul Miskiyah (X MAK)

4.   Bidang Sosialisasi
          Kabid        :  Heni Manista’la (XI MAK)
5.   Bidang Kepribadian dan Budi Pekerti
Kabid        :  Ulfina Mar’atus Sholihah  (XI IPS)
Anggota   :  Afidah Dzakiah (XI IPS)

6.   Bidang Perlengkapan
Kabid        :  Nining Purwantini (XI IPS)
          Anggota   :  Nafisatur Rohmah (XI BHS)

7.   Bidang Kebugaran Jasmani
          Kabid        :  Noviana Dzulqo’dah (XI IPA)
Anggota   :  Linda Fitri Anggraini (X A)

8.   Bidang Seni
Kabid        :  Nur Aini (XI IPA)
Anggota   :  Maulida Azizatul Mafa (X B)

9.   Bidang Ketahanan
Kabid        :  Syafaatul Mahmudah (XI IPA)
Anggota   :  Sinta Lia Jannati (X C)

10.  Bidang Pendidikan Bela Negara
Kabid                   :  Anif Magfiroh (XI IPS)
Anggota     :  Nur Hidayah (XI IPA)
                                                          
11.     Bidang Pengembangan Bahasa Asing
      Kabid        :  Maria Ulfatun (XI BHS)
      Anggota   :  Risa Uswatun (XI IPA)
                            Laila Maunatur Rifana (XI IPA)

      Sub kabid bahasa Inggris                   :  Dina Ayu Ningsih (XI BHS)
                                                                  Novi Nur Indah Swari (XI BHS)
                                                                  Nur Ainah (X D)

      Sub Kabid Nadwah Lughotul Arabiyah  :  Siti Qomariyah (XI MAK)                                                                                  Siti Koriah (X D)

      Sub kabid Kali Grafi                  :  Ana Masfufah (XI MAK)
                                                       Farda Fairuz Ziah (X     )

      Sub kabid Sains’                :  Fatihatul Mutiah (XI IPA)
                                                         Fiki Fela Shofa (X B)

      Sub kabid Qori’                  :  Ainiyatul Wafiah (XI BHS)
                                                         Ianatun Nafisah (XI MAK)                                                          Ditetapkan di : Brabo
                                                          Tanggal           : 12 september 2013
                                                          Kepala MA Tajul Ulum


                                                         
                                                          H. Ahmad Muhdori, S.AG.M.S.I

STRUKTUR OSIS PUTRALampiran        : II
Nomor            :  A-1.1/009/02/MATU/B/XI/2013
Peralihan        :

PENGURUS ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH
MA TAJUL ULUM
BRABO TANGGUNGHARJO GROBOGAN
Tahun Pelajaran 2013/2014
PUTRA

Ketua umum              :  Isnan Badarudin Kamal (XI MAK)
Ketua                          :  Teddy Apriantoro (XI IPS)
Sekertaris                   :  Ahmad Haris (XI IPA)
Bendahara                  :  Solikin (XI IPA)
Koordinator Bidang:

1.      Bidang Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
            Kabid              :  Muhammad Fauzan Aflachi (XI BHS)
            Anggota          :  Muhammad Rifqi (X MAK)

2.      Bidang Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
            Kabid             :  Muhammad Yasin (XI MAK)
            Anggota          :  Muhammad Nur Wijaya (X F)

3.      Bidang Presepsi dan Daya Kreasi Seni
Kabid              :  Muhammad Muslimin (XI MAK)
Anggota          :  Fajar Al-Amin (XI MAK)
                           Ibnu Malik (X MAK)

4.      Bidang Sosialisasi
            Kabid              :  Muhammad Ulil Azmi (XI MAK)
Anggota          :  Zam-Zami Syafal Umam (XI BHS)

5.      Bidang Kepribadian dan Budi Pekerti
Kabid              :  H. Muhammad Azkalahubih  (XI IPA)
Anggota          :  Fatkhur Rohman (X MAK)

6.      Bidang Perlengkapan
Kabid              :  Shofi Al-Kharis (XI BHS)
            Anggota          :  Imam Chusnudin (XI MAK)
                                        Shofiyul Fuadi (XI BHS)

7.      Bidang Kebugaran Jasmani
            Kabid              :  Ahmad Alif Ridhwan (XI BHS)
Anggota          :  Lutfi Khakim (XI IPA)

8.      Bidang Seni
Kabid              :  Azim Mustajib (X MAK)
Anggota          :  Khoirur Rohman (X MAK)
9.      Bidang Ketahanan
Kabid              :  Hakim Ali Murti (XI MAK)
Anggota          :  Chabib Yunaidi (XI MAK)
   Muhammad Sa’dilah (X MAK)

10.   Bidang Pendidikan Bela Negara
Kabid               :  Ahmad Bustomi (XI IPA)
Anggota          :  Fatkhur Rohman (XI IPS)

11.    Bidang Keaktifan                  
       Kabid              : Muhammad Afif (XI MAK)
       Anggota          : Muhammad Irsyadul Anam (XI MAK)
                                                                                                              
12. Bidang Pendidikan
       Kabid              :  Miftakhul Ulum (XI BHS)

             Sub kabid Bahasa Asing                  :  Muhammad Kusen (XI IPA)
                                                                       Lutfi Alwi Muzaka (XI MAK)
                                                                              

     Sub Kabid Nadwah Lughotul Arabiyah : Awaludin Ilham I (XI IPA)                                                                                                                                              A. Muhammad Al-Fatih (X G)

     Sub kabid Kali Grafi                             :  Muhammad Fahmi Sidiq (XI MAK)
                                                                          Muhammad Karimun (X  G)

     Sub kabid Sains’                                   :  Muhammad Nur Faizin (XI IPA)
                                                                        Annajmus Tsaqib (XI IPA)

     Sub kabid Qori’                                      :  Arjun Ni’am (XI IPA)
                                                                         Muhammad Ulinnuha (X MAK)

                                                                        Ditetapkan di : Brabo
                                                                        Tanggal           : 12 september 2013


                                                                        Kepala Madrasah Aliyah Tajul Ulum                                                                       
                                                                            H. Ahmad Muhdlori, S.Ag.M.S.I
 
OSIS MA TAJUL ULUM : Creating Website | Admin MATU Template Collections | Pak Charis
Copyright © 2013. OSIS - All Rights Reserved
Jl.PonPes Sirojuth Tholibin Brabo Tanggungharjo Grobogan. Published by
Proudly powered by Blogger